Ağız ve Diş Bakımı 2019

Ağız ve Diş Bakımı 2019
Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı

Kanal Tedavisi Nedir?

Endodonti, pulpa (diş siniri) ve periapikal dokuların (çevre dokuların) hastalıkları ile bu hastalıkların tanı ve tedavisini konu edinen diş hekimliği dalıdır.
İlk bilinen endodontik tedavi vakası 2000 yıl öncesine dayanmaktadır.

Pulpa ağrısı basınç nedeniyle meydana gelir. İltihaplı pulpada pulpa içi basınç artar. Normalde pulpa içi basınç 6-10mmHg iken iltihaplandığında 16mmHgdir.

Sağlıklı pulpa soğuğa tepki gösterirken hastalıklı pulpada ağrı olmaz. Ama sıcak vazodilatasyona (damar genişlemesi) neden olduğu için ağrının artmasına neden olur.

Ağrının temel özellikleri nedir?

1) Niteliği

Kısa süreli ve keskindir. Ağrının niteliği pulpanın hastalığının safhasını gösterir. Kendiliğinden başlayan ya da bir uyarandan sonra devam eden ağrı hiperemi bulgusudur. Zonklayıcı nabız gibi atıcı bir nitelik kazandıysa ağrı pulpanın akut iltihabını geri dönülmez hasarını düşündürmelidir.

2) Yerleşim ve dağılımı

Bazen hastanın tarif ettiği ağrının veya eşlik ettiği kas spazmının diş ağrısının kendisinden daha fazla olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

3) Zaman

Gündüz ve gece, ağrının geliş sıklığı ve her nöbetin uzunluğu diş ağrısını diğer ağrılardan ayırır. İltihaplı pulpa özellikle gece uykudan uyandırır ve uzun sürelidir.

4) Artıran ve azaltan nedenler

Şekerli, ekşi, soğuk ve sıcak yiyecek ve içecekler klasik olarak pulpa ağrısına neden olur. Yürürken veya yatarken olan akut pulpa ağrısına neden olur. Oysa ısırırken veya çiğnerken olan ağrı periodontium (kök ucu) iltihabını düşündürür.

5) Yardımcı özellikler

Şişlik veya fistül ağzı hastalıklı dişin yerini saptamada yardımcı olur.

Pulpanın zedelenme nedenleri

A.Diş çürümesi

B.Diş üzerinde yapılan işlemler sırasında olan zedelenme
– Diş çürümesi
– Diş üzerinde yapılan işlemler sırasında oluşan zedelenme
– Restorasyon yerleştirilmesi sırasında ve sonrasında olan zedelenme

C.Diş üzerinde yapılan işlemlerle ilgili olmayan travma
– Kazaya bağlı
– Fizyolojik
– İyatrojenik (nedeni belli olmayan)

Kök kanal tedavisi

Kron ve kök pulpasının tamamının anestezi altında ya da devitalize edilerek çıkartılması ve takibinde kanalların genişletilmesi, irrigan maddelerle temizlenmesinden sonra kök ucuna kadar tamamen doldurulması işlemine denir. Bu tedavinin başarısında hastanın yaşı ve genel sağlık durumunun da çok önemi vardır.

Kliniğe gelen hastanın anamnezi alındıktan sonra ağız içi muayenesi yapılır. Teşhis ve tedaviye yardımcı olarak film alınır. Gerekli anestezi sağlandıktan sonra kron kısmındaki çürük tamamen temizlenir, pulpa odasına girilir. Kron pulpası el aletleriyle temizlendikten sonra kanal ağızları tespit edilir. Kanal sayısı her dişte farklılık gösterdiği gibi alt ve üst çenelerde de farklılık gösterir. Konumları da her dişe göre farklıdır.

Türlü cihazlarla ya da el aletleriyle kök kanalı içerisindeki pulpa ekstirpe edilir. Bu işlem sonrasında dezenfektan solüsyonlarla iyice irige edilir. Gangrenli bir diş değilse tek seansta kök kanal dolgusu yapılarak bitirilir. Ama gangrenli ise pansuman işlemlerine birkaç seans devam edilir. İyileşme sağlandıktan sonra doldurulur.

Kanal dolgusunun gutaperkayla yapıldığı dişlerde apikal bölgedeki dolgunun sıkıştırılması ve deforme edilmemesi gerekir. Apekste (kök ucu) bu şartların sağlanamadığı koşullarda ideal bir kanal dolgusundan söz etmek güçtür.

Kısacası endodontik tedavi (kök kanal tedavisi) dişi kurtarmak için yapılan son tedavi şeklidir.

Ağız ve Diş Bakımı 2019

Ağız ve Diş Bakımı 2019
Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı


Ağız ve Diş Bakımı