Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar 2019

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar 2019 Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Zehra Aygul
Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Yazılı veya görsel dokümanların korunmasını sağlayan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü istenildiği zaman istendiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlar. Bölüm, son yıllarda giderek önemli hale gelmeye başlamıştır. 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde alınan başlıca dersler kütüphanecilik, belge bilim, kataloglama, sınıflama ve bilgisayar olarak sayılabilir. Bölümde alınan dersler bölüm mezunlarını nitelikli bir arşivci olarak yetiştirmeyi hedefler.

Bilgi ve Belge Yöneticilerinin Yaptıkları İşler

 • Talep edilen bilgiye çeşitli bilgi kaynaklarından ve farklı yöntemleri kullanarak erişmek
 • Bilgiyi gereksinimler doğrultusunda düzenlemek ve iletmek
 • Kayıt altına alınmış her tür bilgiyi sağlamak, düzenlemek, depolamak ve iletilmesine yönelik sistem seçmek

Çalışma Alanları

Bilgi ve belge yöneticileri genel olarak arşivi bulunan tüm kurumlarda çalışabilirler. Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Dönemi Arşivi, çeşitli basın yayın organlarının arşivleri, üniversite kütüphaneleri, şehir kütüphaneleri, Kültür Bakanlığı Araştırma Merkezi, dokümantasyon merkezleri, bilgi ve belge hizmeti sektöründe çalışan özel veya kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

Uluslararası Firmalar:Bilgi ve belge yöneticileri ikinci bir dil bilmeleri durumunda özellikle uluslararası faaliyet gösteren firmalarda ve kurumlarda daha rahat iş bulabilir. Faaliyet alanı ne olursa olsun kamu ve özel kurumu arşiv tutar ve tutulan arşivin etkili ve düzenli şekilde tutulması, ihtiyaç halinde bilgiye ulaşılması gibi işler mesleki eğitim görmüş bilgi ve belge yöneticileri tarafından profesyonel bir şekilde yerine getirilebilir. Ancak yabancı dil, bu kurumlarda çalışmak için oldukça önemlidir. 

Bilgisayar Yazılım Şirketleri:Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin mezun olduktan sonra kolay iş bulmak için dikkat etmesi gereken en önemli nokta yabancı dil öğrenmek ve arşivcilik, kütüphanecilik yazılımlarının yanında çok iyi bilgisayar becerisine sahip olmaktır.


Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar 2019

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar 2019

Related news

 • Vajinadaki Kötü Koku Nasıl Giderilir
 • Pancake nasıl yapılır
 • Şükran Günü Nedir
 • Alzheimerın görülme riski nasıl azaltılır
 • Güçlü ve Karizmatik: CAT Bot Koleksiyonları

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar

  Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar