Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi 2019

Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi 2019 Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

Eflatun Platon Kimdir? Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

Eflatun Platon Kimdir?
Adı Soyadı: Eflatun Platon   
Doğum Tarihi: 0428
Nereli: Atina Yunanistan
Burcu:Bilinmiyor 
Kilosu: Bilinmiyor
Boyu: Bilinmiyor
Göz Rengi: Siyah
Saç Rengi: Beyaz
Eğitim Durumu:Ünlü Filozof 
Sevgilisi: Bilinmiyor 
Evli mi: Bilinmiyor
Eşi:Bilinmiyor
İnstagram Hesabı: Mevcut Değil
Twitter Hesabı: Mevcut Değil
Facebook Hesabı: Mevcut Değil
 
Eflatun Platon Hayatı
Yunan matematikçi, filozof ve yazar olan Eflatun kendinden sonraki nesli en çok etkileyen düşünürdür. Sokrates’in öğrencisi Aristoteles’in eğitmeni olanPlaton (Eflatun)Sokrates’in Bilgelerin Yönetimi fikrini sistemleşmiştir. Asıl adı Aristokles olan filozof günümüzde kullanılan Aristokrat ve Aristokrasi kelimelerinin isim babası olmuştur. Atletik yapısı ve geniş omuzları olduğundan Platon lakabını almıştır.PlatonYunanca geniş omuzlu anlamına gelmektedir. Doğu felsefesinde iseEflatunadını almıştır. Platon yaptığı çalışmalara Platonik deyişiyle ilişkilendirilmiştir. Platonik ise kelime anlamı olarak Maddesel olmayan, sadece düşünsel boyutta var olan manasına gelir.
Hristiyan ve İslam felsefesine katkıları büyüktür. Dünya’nın ilk üniversitesi sayılan Akademia ‘yı kurmuştur.
Doğum yeri Aegina veya Atina olduğu sanılan düşünürün doğum tarihi kesin olamamakla beraber M.Ö. 428 ya da 427 yılları olduğu düşünülmektedir. Diogenes’ göre Atina’nın kralları sayılan Melanthus ve Codrus’a kadar kökleri inmekteydi Platon’un.
Annesi Perictione ‘in akrabalarının içinde güçlü kanun koyucu Solon vardı. Ayrıca Sparta oligarşisinin yandaşı olan Otuz Tiran grubunun içinde Platon’un dayıları yer almaktaydı. Peloponnesian Savaşının ardından Atina demokrasisi çökünce Eflatun ailesi siyasal gücü eline aldı.
Yazar olan Apuleius ‘un betimlediğine göre Eflatun çocukluk yıllarından beri çalışkan alçakgönüllü ve hızlı düşünen bir bireydi. Dönemin ünlü öğretmenlerinden müzik, jimnastik, gramer dersi alanEflatunIsthmian oyunlarında yarışmıştır. Sokrates öncesi filozof olan Heraclitius ‘un müritlerinden Cratylus’u ilk tanıyanlardan bir tanesiydi.:
Platon Felsefesinin Temelleri ve Bilgi Kuramı
Sofistlerin Yunan toplumu üzerindeki yaydığı olumsuz etkilerle savaşan Eflatun felsefe kurslarına katılmaya başladı.  Felsefe üzerindeki ilk düşüncesi ilk bilgi ve maddeyi aramak üzerine olmuştur. Kesin ve mutlak bir bilginin varlığı olduğu üzerine tamamıyla dogmatist bir tavır sergiliyordu.Eflatun’unevreni algılayış biçimi İdealar Kuramının çıkış noktasını oluşturmuştur. Cumhuriyet adlı diyaloğunda yer verdiği meşhur Mağara benzetmesi oluşturduğu felsefenin temelleri hakkında geniş ipuçları veriyor.  Mağara benzetmesi insanın yaşam içindeki bulunduğu durumu anlatıyor.
Diyalog şu şekilde özetlenebilir:
Bazı insanlar karanlık bir mağarada, doğduklarından beri mağaranın kapısına arkaları dönük olarak oturmaya mahkumdurlar. Başlarını arkaya çevirmeyen bu insanlar, mağaranın kapısından giren ışığın aydınlattığı karşı duvarda kapını önünden geçen başka insanları ve taşıdıklarının gölgesini izlerler, şayet içlerinden biri dışarı çıkıp olayın aslını öğrenince içeri girip anlatmaya başlasa da içerdekiler duvarda gördüklerinin zahir olduğuna inanır ve gerçeğin mağara dışında olduğuna inandırması imkansızdır.
Sokrates ile yaptığı çalışmaları düşünce dünyasını geliştirmeye yönelik olan Platon felsefesine göre gerçeklik iki kısma ayrılıyordu.  Bilgilerin akıl yoluyla elde edilmesi mümkün olan İdealar (Düşünceler) Dünyası, Dünya ile ilgili kesin olmayan bilgilerin ise beş duyu organı kullanarak ulaşılabilir olduğunu anlatan Duygular Dünyası.
Eflatun Metafiziği:
Eflatun felsefesinde spiritüalizm ve akılcılık temalarından esintilerle bu iki akımın birleşimi kullanılmıştır. Gerçeği araştırmak için Sokrates’in soru cevap yöntemini kullanıp matematik aşığı olduğu için diğer tüm konularsa matematik prensibinden yararlanmak istemiştir. Matematiği bilmeyen birinin felsefe yapamayacağını düşünmüş ve kurduğu üniversitenin kapısına Geometri bilmeyen buradan içeri girmesin yazdırmıştı.
Platon 20 yaşında Sokrates ile tanışır ve hayatı tamamen farklı olur. Sayısı 35’i geçen bütün eserlerini diyalog şeklinde kaleme almıştır. Birçok ülkede öğreti yapan Eflatun M.Ö 360 yılında Atina’ya geri döndü ve M.Ö 347 yılına kadar Akademia da çalışmalarını yürütmüştür. Bu tarihten sonrada aramızdan ayrılmıştır.
Eflatun’dan:

 • Korku, köleliktir
 • Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir
 • İhtiyat, bütün icatların anasıdır
 • Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.
 • En büyük zafer insanın kendine sahip olmasıdır
 • Kendini yenmek, zaferlerin en büyüğüdür.
 • İnsanlara kötülük etmek iyilik etmekten kolaydır
 • Kötülüklerin en büyüğü ve ilki haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
 • Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.
 • Yeryüzünde iki kuvvet vardır kılıç ve zekâ çoğu zaman kılıç zekaya yenilmiştir
 
Eflatun’un Eserleri (Diyalogları) :
 1. Sokratik Dönem:
 1. Savunma: Sokrates’in yargılanmasındaki savunması.
 2. Krito: Sokrates’in haksız yargılanışa karşın Devletin yasalarına boyun eğen gururlu milliyetçi bir vatandaş olarak anlatıldığı bir diyalog.
 3. Euthiafron: Sokrates’in dinsizlik nedeniyle yargılanmasını bekler.
 4. Lakes: Yüreklilik üzerine.
 5. İon: Şairlere ve rapsodistlere karşı.
 6. Protagoras: Erdem bilgidir ve öğretilebilir.
 7. Kharmides: Ilımlık üzerine
 8. Lisis: Dostluk üzerine
 9. Devlet: Kitap 1 Türe üzerine
   
 1. Geçiş Dönemi
 1. Gorgaias: Kılgısal politikacı ya da felsefeciye karşı güçlerin hakları, ya da ne pahasına olursa olsun türe
 2. Meno: Erdemin öğretelebilirliği ideal kuram göz önüne alınarak düzeltilir.
 3. Euthidemus: Geç Sofistilerin mantıksal aldatılarına karşı.
 4. Hippias 1: Güzel üzerine.
 5. Hippias 2: İsteyerek mi yoksa istemeyerek mi haksızlık yapmak daha iyidir?
 6. Kratylus: Dil kuramı üzerine
 7. Menexenus: Dil uzluğu üzerine bir parodi.

 Olgunluk Dönemi:
 1. Sempozyum: Tüm dünyasal güzellik gerçek güzelliğin bir gölgesinden başka bir şey değildir ve ruh Eros yoluyla gerçek güzelliğe özlem duyar.
 2. Fedon: İdealar ve ölümsüzlük
 3. Devlet: Devlet. İkicilik, metafiziksel ikicilik üzerine güçlü bir vurgu
 4. Fedrus: Sevginin doğası, felsefi di uzluğunun olanağı. Ruhun üçe bölünmesi Devlet isimli yapıda olduğu gibi.
 1. İleri Yaş Yapıtları:
 1. Theaetetus: Son bölüm Parmenides’ten sonra yazılmış olabilir. Bilgi duyusal algı ya da doğru yargı değildir.
 2. Parmenides: İdealar kuramının eleştiriye karşı savunusu.
 3. Sofist: Yine idealar kuramı irdelenir.
 4. Politikus: Gerçek yönetici bilendir. Tüzel Devlet geçici bir önlemdir
 5. Filebus: Haz ile iyinin ilişkisi.
 6. Timaeus: Doğal bilim. Demiurge ortaya çıkar.
 7. Kritias: İdeal tarım devleti emperyalist deniz-erki Atlantis ile karşılaştırılır.
 8. Yasalar ve Epinomis: Plato olgusal yaşama ödünler verir. Devletin ütopyacılığında değişiklikler yapar
 9. 7. Ve 8. Mektuplar: Dion’un ölümünden sonra yazılmış olmalıdır.

Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi 2019

Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi 2019

Related news

 • Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak 15 pratik öneri
 • Aseptik ve antiseptik
 • ÖRGÜ RENKLİ TOPLAR MODELİ TARİFİ
 • Narlı Türk Lokumu Videosu
 • Hangi sıcaklık düşürülmeli

 • Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi


  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

  Eflatun Platon Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi