İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi 2019

İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi 2019 İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

İçişleri Bakanlığı'na yurtdışında teşkilat yetkisi

11:35 30.10.2019(Güncellendi 21:14 30.10.2019)URL'yi kısaltın
Konu:

İçişleri Bakanlığı'na 'merkez' ve 'taşra'nın dışında, yurtdışında da teşkilat kurma yetkisi verildi. Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bakacak. Trafik yönetmeliğine aykırı plaka takan ve kurallara aykırı olacak şekilde değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para cezası verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 Sayılı KHK ile İçişleri Bakanlığı'na 'merkez, taşra'nın dışında, yurtdışında da teşkilat kurma yetkisi verildi. Bakanlığın yurtdışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker
© AA / Fatih Aktaş
Böylece İçişleri Bakanlığı'na yurtdışında teşkilat kurma yetkisi verildi ve bu maddeye şu cümleler eklendi: "İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığının yurtdışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a  şu geçici madde eklendi: "Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur."

İstanbul Üniversitesi
© Fotoğraf : Flickr
YENİ KHK KAPSAMINDAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER NELER?

KHK'nın 'Güvenlik ile ilgili düzenlemeler' başlıklı bölümünde 8. maddede 18 Mart 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu'nun bazı maddelerinde yer alan korucularla ilgili 'Geçici köy' ibarelerinin 'Güvenlik' şeklinde,  'Gönüllü korucu' ibaresi 'Gönüllü güvenlik korucusu' şeklinde, 'Gönüllü korucular" ibaresi 'Gönüllü güvenlik korucuları' şeklinde değiştirildi. Böylece 'Geçici köy korucuları' artık 'Güvenlik korucuları' olarak anılacak.

KHK'da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarının veriliş sebeplerinin ortadan kalkması ve ruhsatını yeniletmeyenler için 'bir daha silah ruhsatı verilmez' hükmü kaldırıldı. Böylece gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin TL idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde de araç plakaları ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunlu oldu. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL idari para cezası verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi 2019

İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi 2019

Related news

 • Denizaltı Shark. Sovyetler Birliğinin eski gücü
 • Mezolift Lifting: Mezolift Yöntemi
 • Lenin olmasaydı Rusya, Avusturya-Macaristanın durumuna düşerdi
 • Karaciğer nasıl temizlenir Basit ve uygun fiyatlı adım adım yöntem
 • Bebek Çorbası Yapılışları Resimli Anlatım Tıklayınız

 • İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi


  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi

  İçişleri Bakanlığına yurtdışında teşkilat yetkisi