İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 2019

İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 2019

İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 53 09.02.2019, 13:00

İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler.

Herhangi bir işletme mutlaka maruz kalmalıdırfarklı bakış açılarından ve çeşitli amaçlar için değerlendirme: belirli yönetim kararlarının verilmesi, yatırım cazibesinin derecesinin belirlenmesi ve benzeri. Değerlendirilmesi zorunlu taraflardan biri - faaliyetin etkinliği. Bu amaçla işletmenin kârlılığı ve karlılığı analiz edilmektedir.

İşletmenin kârlılığı şu şekildedir:Açıkçası adın kendisi, bir kâr yapma kabiliyeti. İşletmenin kârlılığı kavramı, sırayla belirli bir karlılık seviyesini karakterize eder. Kârlılığın gerçekliğinin etkinliği doğru bir şekilde hesaplamanıza izin vermediği, dolayısıyla karar vermek için girişimin kârlılığının hesaplanması olduğu açıktır.

Herhangi bir karlılık göstergesi,Aynı yöntem, sadece küçük değişiklikler geçiriyor. Dolayısıyla, bu göstergeler görece olup, oran olarak tanımlanırlar. Her birinin formülü, payda payın bulunduğu bir kesir ve payda, karlılığı incelenecek göstergedir. İşletmenin kârlılığının hesaplanmasının katsayılarla yapılabildiğini belirtmek gerekir; fakat daha sık hesaplamalar sonucu 100 kat artarak yüzde sonucu elde edilir.

Belki de, neyi durdurmak gerekiyorKârlılık göstergeleri en sık hesaplanır. Açıkçası gereken bilgiler muhasebe formlarından alınmıştır. Tüm göstergelerin hesaplanmasında kâr mevcut, bu nedenle önce sadece kar-zarar hesabından belirlenebilenleri göz önünde bulundurun. Bu davadaki en büyük ilgi, satışların ve ürünlerin karlılığı ile temsil edilecektir. İlk gösterge, alınan karın kâr oranına göre belirlenir. Açıkçası, bu gelirdeki karın payını belirtir. Ürünlerin kârlılığına gelince, bu göstergenin paydası maliyet fiyatıdır. Hesaplamanın anlamı, gerçekleşen üretim maliyetlerinin her bir rubleninin getirdiği karın büyüklüğünü belirlemektir.

İşletmenin kârlılığının hesaplanması tamamlanmamış olacaktırmülkiyetinin etkinliğini değerlendirmeden. Bildiğiniz gibi işletmenin malı, bilançonun varlığında temsil edilmektedir. Mülk kullanımının etkinliği hem genel hem de ayrı gruplardaki varlıkların kârlılığını hesaplayarak belirlenir. Buna uygun olarak, toplam aktif geri dönüşünü (toplam denge) veya mevcut olan veya olmayan varlıklar değerini bölmek için gerekli karlılık seviyesini belirlemek için.

Karlılık göstergeleri göz önüne alındığında,Kâr endeksinin tanımında ne kullanılması gerektiğini durdurdu. Çoğunlukla, nihai mali sonuç olduğu için net kar kullanılır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, karın diğer göstergelerine dayanarak hesaplama yapılmaktadır. Dolayısıyla, satışların kârlılığı satışlardan elde edilen kâr temelinde hesaplanabilir ve varlıkların kârlılığı sıklıkla vergi öncesi kar üzerinden hesaplanır. Bunun nedeni, ekonomik anlamda hesaplanan kârlılık katsayısı için en uygun göstergenin tam olarak seçilmesinin gerekli olması gerçeğidir. Buna ek olarak, bu veya bu tür bir kâr, belirli faktörlerin etkisini hesaba katmanıza izin verir, ancak diğer faktörleri dikkate almaz, daha az önemlidir.

Hesaplamanın akılda tutulduğundan emin olun.İşletmenin karlılığı analizle desteklenmelidir. En sık kullanılan analiz yöntemi kıyaslamadır. İşletmenin kârlılığı, geçmiş dönem göstergeleri ile karşılaştırıldığında dinamik olarak düşünülebilir. Buna ek olarak, diğer benzer işletmelerin benzer göstergeleriyle ya da endüstri ortalamaları ile karşılaştırmalar yapmak mantıklıdır. Daha karmaşık bir yöntem faktör analizidir. Kullanımı, bireysel faktörlerin ve bunların toplamının kârlılığının belirli göstergelerindeki spesifik sayısal etkiyi değerlendirmeyi mümkün kılar.

İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 2019

İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 2019

Related news

 • Sonbaharda evinize güzellik katacak 5 obje
 • Göz Kaleminin Akmaması İçin Yapılması Gerekenler
 • İspanyol Sanatçı Meyvelere Şirin Kişilikler Kazandırıyor
 • Güzel bir kız olmanın nasıl olduğuna dair birkaç öneri
 • Vitaminler Perfectil. yorumlar

 • İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 37

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler


  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 85

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 52

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 4

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 36

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 65

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 80

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 32

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 73

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 41

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 83

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 12

  İşletmenin kârlılığının hesaplanması: temel göstergeler 67