Normlara uygun bir eylem nasıl yapılırNormlara uygun bir eylem nasıl yapılır
Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır?

Tarafından hazırlanan belgeeylemleri, olayları veya yerleşik gerçekleri onaylamak için. Bilgi-referans karakteri var. Daha fazla düşünelimbir hareket nasıl çizilir.bir hareket nasıl çizilir

sınıflandırma

Hareketlerin içeriğine ve değerine bağlı olarak farklı türlere ayrılır. Onlar olabilir:

 1. Kurumdaki düzen ve disiplin kurallarına uyulmaması üzerine.
 2. İmzanın reddi üzerine, siparişle tanışıklığı belgelemek.
 3. Ankette (çalışma koşulları, yangın güvenliği, vb.).
 4. Teslimat / transfer kabulü hakkında.
 5. Test sistemleri, teknolojiler, örnekler.
 6. Envanterde revizyon.
 7. Organizasyonun tasfiyesi üzerine.
 8. Kazalar, kazalar vb. Soruşturma üzerine.

nüansları

Elçiler bir kişi tarafından değil, birkaç kişi tarafından verilir. Bu, bilgilerin ve referans yazının atanmasından ve doğasından kaynaklanmaktadır. Bundan öncebir hareket nasıl çizilirtanıkları bulmak gerekir. Kayıt sırasında onların mevcudiyeti, olayın gerçekliğinin daha sonraki teyidi için gereklidir. Buna ek olarak, pek çok eylem genellikle, önemli kararlar vermenin temelidir ve bu da buna itiraz edilebilir. Mahkeme, makalenin usulsüzlüklerle çerçevelenmiş olduğunu tespit ederse, kanıt olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda, içinde açıklanan olay işlenmemiş bir olay olarak kabul edilecektir. Bazı durumlarda, daha öncebir hareket nasıl çizilirÖzel bir komisyon oluşturulur. Kompozisyon organizasyonun başkanı tarafından onaylanır. Belirli olayları veya bilgileri kaydetmek için özel formlar kullanılır. Bazı eylemler keyfi bir biçimde düzenlenir. Ana şey, bunları veya diğer olayları yansıtmak için kesin bir dil kullanmaktır.

Genel kurallar

Daha önce de söylendiği gibibir hareket nasıl çizilirözel bir komisyon toplanabilir. Örneğin bir envanter yapılırken veya bir kazayı araştırmak için oluşturulur. İşlerin belirli bir iş alanı için periyodik olarak derleneceği varsayılırsa, kuruluşta daimi bir komisyon oluşturulabilir. Olayları veya bilgileri yakalamak için, belirli bir durum için sağlanmışsa, birleştirilmiş formlar kullanılır. Diğer durumlarda, şirket antetli kağıtları kullanılabilir.

Bir eylem nasıl çizilir?

Kağıt kesin bir şekilde yayınlanmıştır.emir. Bir eylemi düzenlemeden önce, GOST R 6.30-2003'ün gerekliliklerini öğrenmeniz gerekir. Zorunlu detaylar standartlara uygun olarak:

 1. İşletmenin adı.
 2. Belgenin başlığı aslında "hareket" kelimesidir.
 3. Kayıt numarası ve tarihi.
 4. Kayıt yeri
 5. Metnin başlığı.
 6. İmzalar.

Gerekirse, kağıda bir pul yerleştirilironayı. Genellikle yasama eylemleri, tamamlanmış yapıların ve diğer nesnelerin kabulü, inceleme, yazı yazma vb. Bir metin için bir başlık seçerken, yazım kağıdının ismiyle dilbilgisel olarak tutarlı olacak şekilde yazılması gerekir. "O" veya "about" edatlarını kullanabilirsiniz. yasal işlem yapmak

Tasarımın özgüllük

Bazı durumlarda,bir transfer eylemi nasıl çizilirTestler gerçekleştirilir. Örneğin, bu yeni ekipmanın üretime girmesiyle ilgilidir. Bu gibi durumlarda, metin nesnenin test edildiği dönemi belirtmelidir. Derlemenin tarihi, kağıdın oluşturulduğu takvim numarasıdır. Metnin başlangıcında form doldurma nedenleri verilir. Bir sözleşmeye, siparişe veya başka bir kağıda referans olabilirler. Orijinal belgenin numarası ve tarihi belirtilmiştir. Örneğin: "Temel: 12.12.2012 №1" den LLC "A" direktörünün emriyle ... ". Metnin başında komisyon üyeleri de listelenmekte ve başkanından söz edilmektedir. Bu durumda, sadece isimler değil, aynı zamanda kişilerin konumları da belirtilir. Ardından, bu eylemin oluşturulmasına temel oluşturan gerçekler yansıtılır. Metin, komisyonun sonuçları veya önerileri ile bitebilir. Malzemenin sadece sürekli bir metin şeklinde sunulmasına izin verildiğini belirtmek gerekir. Eylemlerde sık sık masalar vardır.

Kopya sayısı

Kanun böyle bir şekilde yapılabilirtüm ilgililere ulaşın. Gerekirse, ana metnin sonunda, kopyaların gönderileceği alıcılar belirtilir. Kural olarak, sayıları belge bazında veya ilgili kişilerin sayısı ile belirlenir. Formda şöyle görünecektir:

3 kopya halinde yapılır:

 1. 1 kopya. - JSC "A" içinde.
 2. 2 kopya. - LLC'de "B".
 3. 3 kopya. - 01/12 sayılı.

Yasanın ekleri varsa, derlemeye katılan kişilerin imzasından önce kopya sayısı ve alıcıları hakkında bilgi verildikten sonra bir not alınır.

imzalar

Eylem tüm üyeler tarafından imzalanmış olmalıdırkomisyon veya tasarımında yer alan kişiler. Bu konuların isimlerinin ve konumlarının kağıdın başında listelendiği aynı sırayla belirtilirler. Katılımcılardan herhangi birinin yorumları varsa veya taslak ile aynı fikirde değilse, imzasının yanında böyle bir kişi uygun bir işaret verir. Konu kendi sonuçlarını ayrı bir makalede ifade edebilir. Herkes kendi çıkarları ile ilgilendiğini fark eder. İmzalar "tanıdık" olarak işaretlenmelidir. Bundan sonra, kağıdın içeriğini okuyan herkesin imzası yerleştirilir.

onay

Çizim yaptıktan sonra bazı eylemler olmalıorganizasyonun yönetimi ile koordineli. Prosedür kurallarına göre, onay levhası ilk sayfadaki üst kısımdan sağ köşeye yerleştirilir. Şuna benzeyebilir:

Onaylıyorum

JSC "A" Müdürü

Ivanov II

2012/12/12 Bayyasal işlem yapmak

Kabul-transfer eylemi nasıl yapılır?

Çoğu zaman böyle bir makale, satın alımın tescili gerçeğine eşlik eder. Temel görevi mülkün kalitesini doğrulamaktır.Bir transfer eylemi nasıl çizilir? Genel olarak, yukarıda bahsedilen tüm kurallar bu yazıya uygulanır. Gösterir:

 1. Tarih, kayıt yeri ve belge başlığı.
 2. Prosedürde yer alan konular hakkında bilgi. Burada özellikle, tam adı, pasaport verisi, iletişim bilgileri, adresi belirtin.
 3. Sözleşme gerekçeleri.
 4. Nesnelerin listesi.
 5. Mülkün durumu hakkında bilgi. Bundan öncebir kabul eylemi nasıl çiziliruygun kalitede emin olmak için tavsiye edilirnesneler. Kayıt sırasında kusurlar bulunursa, bunlar kağıtta belirtilmelidir. Benzer bir eylem yapılmalı ve daha önceYapılan iş sertifikası nasıl çizilir. Bu durumda, gerçek hacmin sözleşmede belirtilen anlaşma ile uyumu ek olarak değerlendirilir.
 6. Tarafların talepleri (varsa).
 7. Mülkün toplam değeri.
 8. İşlemin katılımcılarının imzaları.
 9. Baskı şirketi.

Yasama teknolojisi

oyasal işlem yapmaközel kuralları bilmeniz gerekiyor. Yasa, örneğin, devletin iradesini resmen ifade eder. Kesin, doğru ve anlaşılabilir bir yorumlama sağlamak için, kesin olarak tanımlanmış formlar geliştirilmiş, formel gereksinimler ve yapısal unsurlar öngörülmüştür. Zorunlu bileşenler, belgenin resmi niteliğini ve yasal gücünü belirtir. Ayrıca, yasa çıkarılmış olan kuruluşu, evlat edinme tarihini belirlemelerine de izin verir.

başlık

önceyasal işlem yapmak, adını seçmelisin. Başlık resmi bir harici sahne. Düzenleme konusunu yansıtır ve büyük ölçüde eylemin kapsamını belirler. Başlık, kullanıcının içeriğe aşina olmasını sağlayan ilk öğe olarak işlev görür. Sistematizasyon ve muhasebe için önemli bir araçtır. Başlık normatif bir nitelikte değil. Kullanıcı için bir yönlendirme değerine sahiptir. Bazı durumlarda başlık, belirli hükümlerin doğru yorumlanmasını teşvik eder, çünkü bu eylemin kapsamını açıkça belirtir.doğrulama raporu hazırlamak

önsöz

Olması gereken konubir taslak hazırlamakiçin gerekli şartları yaratmalıKullanıcıdan gelen kağıdın içeriği hakkında net bir fikir oluşturur. Bunu yapmak için bir giriş oluşturulur - bir giriş. Makalelere bölünmez. Giriş, eylemin görev ve amaçlarını tanımlar, derlenmesi için önkoşul haline gelen koşulları karakterize eder. Girişte tüm hükümler tek bir fikir, politik bir temel ve bir amaç yönelimi ile birleştirilmiştir. Giriş, hareketin gerekliliğine ve önemine daha derinlemesine ve anlaşılır bir şekilde anlaşılmasına, en acil düzenleyici konulara odaklanmasına izin verir, tüm sanatçıları yönetmeliklere uymak için harekete geçirir. Özellikle önemli olan, doğrudan vatandaşlara, çok çeşitli kuruluşlara, kamu kurumlarına hitap eden yasalara giriş niteliğindedir.

başlıkları

Verilmesi gereken durumlarda kullanılıryapı ve volumetrik olarak karmaşık. Bir kural olarak, bölümler, bölümler, alt bölümler, vb. Bölümlere ayrılır. İçsel sınıflandırma, maddi temellere dayanır - sosyal ilişkilerin doğası ve içeriğine göre belirli alanlara bölünmesi. Bu ya da bu mevzuatın yapısını yansıtır. Normatif sisteme ne kadar yakınsayacak olursa, daha etkili bir şekilde sosyal ilişkilerin düzenlenmesine katkıda bulunur.bir taslak hazırlamak

Demiryolu taşımacılığına dair belgelerin tescili özellikleri

Demiryolu çalışanları sık sıkdoğrulama raporu hazırlamakvagonların durumu. Bu ihtiyaç çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin, kargo, sızıntı vb.bir hareket nasıl çizilirteknik durum denetimi yapmak. Kusur tespit edildiği gün gerçekleştirilir. Kanun, arızanın nedenini, doğasını ve kökenini belirtmelidir. Makale, incelemeye katılan işçiler tarafından imzalanmıştır. Çek, depo yöneticisi veya kendisi tarafından yetkilendirilen başka bir kişi tarafından ve ayrıca kafa tarafından atanan istasyon çalışanı tarafından gerçekleştirilir. Eylem iki kopya halinde yapılır.

İş mevzuatı

Her işletmede yönetici vardıDüzeni ve disiplin kurallarını personel tarafından ihlallerin gerçekleri ile ilgilenmek. Bu gibi durumlarda, disiplin cezalarının uygulanması için temel teşkil eden uygun eylemler düzenlenir. Bu tür belgelerin temizlenmesi genellikle kadrolar veya bölüm başkanları tarafından ele alınır. Mevzuat, disiplin ihlalleri konusunda birleşik eylem biçimleri oluşturmaz. Bununla birlikte, hazırlıklarının belli bir uygulaması vardır. Diğer durumlarda olduğu gibi, eylem aşağıdakileri içermelidir:

 1. Yer, tarih, kayıt zamanı. Eğer eylemin devamsızlık veya gecikmeyle ilgili olarak hazırlanması gerekiyorsa, zaman en yakın dakikaya bildirilir.
 2. Makaleyi yapan konu. Burada ismi ve başlığı belirtin.
 3. Şahitler olarak hareket eden kişiler.
 4. Bir çalışan tarafından yapılan ihlal.
 5. Suçlara verilen açıklamalar. Onlar aşağıya yazılmalıdır.

Hareketin sonunda, katılanların imzalarıtasarımı. Fail, aynı zamanda, imza atmak zorundadır, böylece kağıda aşina olma gerçeğini doğrular. Bazı durumlarda, suçlu çalışan eylemi tasdik etmeyi reddeder. Bununla ilgili bir not yapılır. Tipik olarak, birleşik bir metin içeren şirket antetli kağıtlarını kullanarak ihlallerin kaydı için. İş kazaları için, tek tip bir form amaçlanmıştır.Bir eylemi reddetmekdisiplin ihlali hukuk tarafından takip edilmez,Eğer failin eylemleri mülk veya sağlık ve başkalarının hayatlarına zarar vermediyse. Ancak, pratikte görüldüğü gibi, yönetim kötü niyetli çalışanların zamanında tespiti ve bastırılmasıyla ilgilenmektedir.belge kanunu hazırlanmış

İç ofis çalışması

Yerel düzenlemeler hazırlanırkensorumlu kişiler devlet standardı tarafından yönlendirilmelidir. Özellikle, GOST R 6.30-2003 hakkında konuşuyoruz. Standarda uygun olarak aşağıdakileri içeren bir form kullanılır:

 1. İşletmenin adı.
 2. Belgenin adı. Pozisyon, talimat, sipariş vb. Olabilirler.
 3. Kayıt numarası
 4. Derleme tarihi.

Numaralandırma ikinci sayfadan gerçekleştirilir. Rakamlar en üstte ortalanmış. Yerel bir eylem düzenlenirken, genel olarak kabul edilen yapıya uyulmalıdır. Kural olarak üç bölümden oluşur: genel, temel ve final. Metodolojik Tavsiyelerin 4.7. Paragrafına göre, teşebbüsün faaliyetlerini düzenleyen örgütsel ve idari düzenlemeler arasında bölümler, paragraflar, alt paragraflar bulunmaktadır.bir davayı reddetmek

Sonuç

Pratikte, çeşitli türde eylemler kullanılır. Her kategorinin kendi amacı, özgüllüğü, dağıtım kapsamı vardır. Bununla birlikte, devlet standartları istisnasız tüm eylemlere uygulanabilir genel kuralları sağlar. Özellikle, kuruluşun adı, kağıdın kayıt süresi, tam adı, sorumlu kişilerin pozisyonu ve imzaları, metin gibi zorunlu ayrıntıların varlığı sorusudur. Onay / onay damgası, giriş, genel bölüm vb. Gibi ek unsurlar, amaca göre, eyleme dahil edilir. Bilgiler el ile formda girilebilir veya bilgisayara yazılabilir. Birleşik formlarda çizgiler ve isimleri vardır. İşletmenin bazı biçimleri bağımsız olarak gelişebilir. Ancak, görünümleri standartlara uygun ve gerekli tüm detayları içermelidir. Belge metinleri algı için anlaşılabilir olmalıdır. Bildirilerde not ve düzeltmelere izin verilmez. Elektronik eylem biçimleri genel kurallara göre doldurulur. Tek istisna imza ve baskı içindir. Elektronik belgeler dijital elemanlar kullanır. Mevzuatın gereklerine aykırı davranışlar içeren bir düzenleme (imzası yoktur, teşebbüsün adı, kayıttan sorumlu resmi görevliler, vs.) geçersizdir. Buna göre, belirli olayların veya bilgilerin onaylanması için kullanılamaz.

Normlara uygun bir eylem nasıl yapılırNormlara uygun bir eylem nasıl yapılır

Related news

 • Göbek nasıl eritilir
 • İsrail vatandaşlığı nasıl elde edilir: adım adım talimat. İsraile göç
 • Fluffy Friends - Maine Coons
 • Hava Cıva Otu Nedir Nasıl Kullanılır
 • Bursa Nilüfer’de Hayvanların Kalbine Çamaşır Suyu Enjekte Edildiği İddia Ediliyor

 • Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır


  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır

  Normlara uygun bir eylem nasıl yapılır