Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonuRus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu
Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

Parasal ilişkilerin kredi alanıFonksiyonel doğanın ayırt edici özellikleri. İşlem konusu fon kullanma hakkıdır. Basit anlamda, belli bir süre için para sahibi değişir. Bu nedenle, kredi kurumlarının finansmanı organizasyonunun kendine özgü özellikleri vardır.

ikilik

Kredi kurumlarının finansmanı, bir yandankar amacıyla kullanılır, diğer yandan da makroekonomik bir öneme sahiptir. Bu kurumların faaliyetleri, ekonomideki fonların dolaşımıyla bağlantılıdır ve iş varlıklarının istikrarını sağlar. Bu ikilik, kredi kurumları için bazı finansman özellikleri yaratıyor.

kredi kurumları için finans organizasyonu

Yasal dayanak

Rus kredi kurumlarının finansmanı temelinde oluşturulurFederal Bankalar "Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri". Bir kredi kuruluşu, kâr amacıyla Merkez Bankası'nın lisansı altında bir dizi operasyon gerçekleştiren tüzel kişidir. Organizasyonun sahiplik şekli herhangi biri olabilir.

Yasa iki türün oluşturulmasını sağlarkuruluşlar: bankalar ve bankacılık dışı kurumlar. Banka, kamu ve tüzel kişilerden mevduat çekmeye, ödeme ve geri ödeme koşullarına fon yerleştirmeye, hesapları saklamaya, satış ve Merkez Bankası satın alma işlemleri yapma gibi münhasır haklara sahiptir. Banka dışı bir kuruluş, bu işlemlerin sadece bir kısmını yürütme hakkına sahiptir.

Devlet düzenlemesi

Kanun, asgari kanuni miktarını öngörürKayıt başvurusunu yaptırma gününde bankanın sermayesi. 300 milyon ruble. Rusya Merkez Bankası ayrıca, gayrinakdi mevduatın azami miktarını ve yetkili sermayeye katkı sağlayacak varlıkların bir listesini de düzenlemektedir. Özellikle bankanın sermayesi, diğer kurumların kredileri pahasına oluşamaz. Pay sahiplerinin bileşimi, operasyonun ilk üç yılında değişmeden kalmalıdır. Ayrıca, Merkez Bankası tüm piyasa katılımcıları için bağlayıcı olan bir dizi standart geliştirdi. Asgari tutardaki fonları, ödeme gücü ve likidite düzeyini düzenlerler.

kredi kurumlarının finansmanı

Kaynak Tahsisi

Bir finans kurumunun finansmanı söz konusuKaynakların makro ve mikro düzeyde yeniden dağılımı. Bankalar bireylerden ve ticari kuruluşlardan fon çekerler ve daha sonra bunları finansal piyasada işlem yapmak için kullanırlar.

Rezervlerin oluşumu

Bankalar tüzel kişiliklerin fonlarını tutar vedurumu. Kriz zamanlarında, finansal sistem bile zarar görebilir. Bu nedenle bankalar, Merkez Bankası ile yapılan operasyonlarda teminat altına alınan krediler için rezervler oluşturmuş ve regülatöre devredilmiştir.

Kredi kurumlarının finansman özellikleri

 • Mevzuat kapsamında fonların serbestçe bertarafı.
 • Aciliyet ve geri ödeme - belirli bir süre için geçici kullanım için fonlar sağlanır.
 • Pay - sermaye kullanımı için faiz ödemeniz gerekir.
 • Risklilik - uzun vadede sonuçlara yol açabilecek minimum risk seviyesine sahip operasyonlar tercih edilir.
 • Kredi kurumlarının istikrarını düzenleyen gelişmiş standartlarla zorunlu uyum.

Finansın ayırt edici özellikleri göz önüne alındığındaKredi kuruluşları, para ilişkileri iki gruba ayrılabilir. Birincisi, ticari kuruluşlar (bankacılık hizmetlerinin sağlanması) ve ikincisi - sistemin bir bütün olarak özel yapısına göre işleyişi ile ilgilidir. Bankalar para tutarlar, devlet ile nüfus arasında aracı olarak hareket ederler ve ayrıca menkul kıymetler piyasasına da katılırlar.

kredi kurumlarının finansman özellikleri

Sistemin organizasyonu

İki katmanlı bir bankacılık sistemi Rusya'da faaliyet gösteriyor. Kredi kurumlarının finansmanı merkezi değildir. Bu pazar ilişkilerinin doğasından kaynaklanmaktadır. Girişimcilik özgürlüğü, kaynakların kredi kurumları aracılığıyla tahsis edilmesini sağlar. Ve bu süreç, bankalar sadece kendi değil, aynı zamanda yetkililer de dahil olmak üzere, çeken fonları kullandıklarından, kontrol altında tutulmalıdır. Dünyanın bütün ülkelerinin merkez bankaları devlet ve ekonomi arasında aracı olarak kabul edilebilir. Kredi kuruluşları ve devlet departmanlarının özelliklerini birleştiriyorlar.

Rusya Merkez Bankası'nın İlkeleri

Merkez Bankası'nın yasal statüsü Anayasa'da veaynı federal yasadan. Anayasal düzeyde, düzenleyicinin ana görevi ulusal para biriminin istikrarını sağlamaktır. Federal yasa, düzenleyici kurumun faaliyetlerinin ticari olmadığını, çünkü kar elde etmenin nihai amaç olmadığını belirtmektedir.

Regülatörün yetkileri de iki gruba ayrılır. Birincisi kamu fonksiyonlarının (para politikasının düzenlenmesi) ve ikincisi de bankacılık işlemlerinin uygulanması ile ilgilidir. Birincisi ücretsiz, ikincisi ise belirlenen tarife ile gerçekleştirilir.

finansal kurumun finansmanı

Rusya Merkez Bankası'nın sermayesi ve tüm varlıklarıfederal mülkün bir parçası, ancak örgütün kendisi yasal olarak ve finansal olarak bağımsız olarak kabul edilir. Para politikasının yönetimi için ilk koşul gereklidir. Mali bağımsızlık, Rusya Merkez Bankası'nın devletin yükümlülüklerinden sorumlu olmadığını ve tüm operasyonlarını bağımsız olarak finanse etmesinden oluşur.

Yıllık hesapların onaylanmasından sonra, yarımBankanın karı federal bütçeye transfer edilir. Kalan kısım, rezervlerin ve fonların oluşturulmasına yöneliktir. İşlemlerin vergilendirilmesi, devlet yönetmeliği ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, Vergi Kanununa göre yapılır.

Kredi Kurumlarının Finansman Organizasyonu

Piyasa ekonomisine geçiş yapıyı değiştirdimali kurumların sermaye. Bugün, iyilik öz sermayenin ana fon kaynağını mali piyasadan kaldırdı. idari-komuta ekonomide, bankaların sermaye devlet kaynaklarının pahasına kuruldu. Zamanla, sunulan ürünlerin sayısını artırdı. Bankalar metaller, para, leasing, factoring, forfaiting işlemleri ile operasyonlardan da RZB gelir elde etmeye başladı.

Rusya Federasyonu kredi kuruluşlarının finansmanı

Kredi Kurumlarının Finansman Organizasyonugeçici olarak mevcut fonları çekmek ve aynı zamanda nüfusun ve iş varlıklarının kaynaklarının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle, bankaların kaynaklarının yapısında tanımlanabilir:

 • özkaynaklar: yetkili sermaye, yedekler, özel fonlar ve kar;
 • Yükümlülükler aktif faaliyetler için pasif operasyonlardan (müşteri mevduat) alınan fonlardır (borç verme).

Bankanın karı

Kuruluşun kaynaklarının büyüklüğü etkiliyorişlem hacimleri. Piyasa ekonomisine geçişle sermaye kalitesi değişti. Kredi kurumlarının finansman organizasyonu, kârın sadece nihai amaç değil, aynı zamanda önemli bir sosyal göstergedir. Kullanılabilirliği ve büyüklüğü, farklı tüketici gruplarının çıkarlarıyla ilgilidir:

 • Hissedarlar için kâr, kârlılığın ana göstergesidir;
 • Organizasyon çalışanları için - kaliteli bir iş için bir ödül alma fırsatı;
 • Borçlular için kar büyümesi, kaynak tabanının genişletilmesi ve daha elverişli koşullarda kredi elde etme olasılığı anlamına gelir.

Bankanın karı arasındaki fark hesaplanır.uygulama ve operasyonlardan elde edilen gelirler, yönetim aparatlarının bakımı. Gelirler, özellikle, kredilere olan faiz, RKO için ödeme, Merkez Bankası ile yapılan işlemlerden elde edilen gelir, döviz, kıymetli metaller, garanti işlemleri, güven yönetimi, leasing, danışmanlık hizmetleri vb.

kredi kurumlarının finans işaretleri

Harcamalar ödeme masraflarını içerirvergilerin bütçesi, çekilen mevduat faizi, bankalararası krediler komisyonu, muhabirler için ödeme, Merkez Bankası ile işlemler, döviz, kıymetli metaller, rezervlerin oluşumu, yönetim aparatının içeriği.

yönetim

Finansal kurumlarda iki form varkaynakların kullanımı. Hedeflenen finansman (fonlama), hissedarların fonların hareketi üzerinde kontrol uygulamasını sağlar. Borsa dışı kaynaklar nedeniyle, bankalar şube ağını genişletebilir, OS kazanabilir, çalışanları teşvik edebilir, yardımda bulunabilir.

Herhangi bir ticari kaynağın miktarını arttırmakOrganizasyon, satış gelirlerini artırarak ve maliyetleri düşürerek sağlanır. Bu ilke, ana faaliyeti sorun olan ve kredilerin geri ödendiği bankalar için geçerli değildir. Kârının hacmi, sağlanan fonların büyüklüğüne ve bunların üzerindeki faiz oranına bağlıdır. Bu nedenle, finansal kaynakların yönetiminde ana çalışma, özkaynakların miktarını artırmaktır.

kredi kurumlarının finansmanının ayırt edici özellikleri

Bu hedefe ulaşmanın en kolay yolu yasal fonun hacmini artırmaktır. Sermayenin genişletilmesi, borç alan kişi başına borç limitini artıracak ve uzun vadeli yatırımlara odaklanacaktır.

Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonuRus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

Related news

 • Medsanchast, Odintsovo ( 123): adres, servisler, incelemeler
 • İngilizceyi ne kadar hızlı öğrenebilirim Bu kolaydır
 • Hemoroidlerden gelen modern mumlar hoş olmayan bir hastalıkla başarılı bir şekilde mücadele eder
 • Elmalı Kek
 • Ev Döşeme Kaç Paraya Mal Olur 2019

 • Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu


  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu

  Rus kredi kurumlarının ayırt edici özellikleri, özellikleri, finans organizasyonu