Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi 2019

Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi 2019 Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

Rusya Federasyonu'nda sosyal kurumlar kurma sürecindeSigortacılık faaliyetlerinin düzenlenmesine büyük önem verildi. Bunun nedeni, bu tür işlerin sosyal öneminin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sigortalı bir olayın ortaya çıkması tüm ülke ekonomisine zarar verebilir. Sigorta faaliyetlerinin devlet tarafından düzenlenmesi, raporlama yoluyla, bilgilerin gerçek sonuçlarla uyumluluğunu ve düzenleyici düzenlemeleri kontrol ederek gerçekleşir.

gözetim

Devlet düzenlemesi ve denetimiSigorta faaliyetleri ön, güncel ve müteakip olarak ayrılır. İlk durumda, şirketlerin bir lisansın verildiği şartlar, sigortacıların kaydı ile uyumluluğunu kontrol etmekle ilgilidir. Mevcut denetim, piyasa katılımcıları tarafından mevzuata uyumun kontrol edilmesidir: raporlama analizi, lisansların iptal edilmesi, brokerların kayıttan çıkarılması, vb. Daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

sigorta faaliyetinin devlet düzenlemesi

Devletin sigorta yasal düzenlemesifaaliyet, Rusya Federasyonu “Sigorta işlerinin organizasyonu hakkında” ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Profesyonel piyasa katılımcıları, aracıları ve yararlanıcıları için geçerlidir.

Hedefler, işlevler, görevler

Sigortacılık faaliyetlerinin devlet düzenlemesinin amaçları:

 • piyasanın istikrarlı işleyişini sağlamak;
 • normatif eylemlerin konularına uyulması;
 • tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak;
 • iç pazarın yabancı şirketlerden korunması;
 • Vergi ve ücretlerin durumuna geçiş.

Sigorta faaliyetinin devlet düzenlemeleri:

 • kanun ve yönetmeliklerin kabul edilmesi, devlet kurumlarına uyumlarının izlenmesi;
 • Sigortacıların ödeme gücünün düzenlenmesi ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlama;
 • Piyasa katılımcıları tarafından vergilerin ödenmesi üzerinde kontrol;
 • piyasa katılımcılarına yaptırım uygulamak.

Denetim organları bu gibi işlevleri yerine getirir:

 • iş yapmak için bir lisans vermek;
 • Sigortacı ve Brokerler Devlet Sicili'nde giriş yapmak;
 • tarife oluşumunu kontrol etmek;
 • Rezervlerin tahsisi için kurallar, işlemlerin muhasebe kayıtları;
 • normatif ve yöntemsel belgeler geliştirmek;
 • Yasal çerçevenin geliştirilmesi ile ilgili öneriler geliştirmek ve sunmak.

Devlet denetim organlarının hakları

 • Sigortacılardan, faaliyet raporlarından, müşterileri ve bankalarından bilgi alma - finansal durum hakkında bilgi.
 • Sağlanan bilginin ve gerçek mali durumun uygunluğunu kontrol etmek.
 • Şirketler tarafından ihlal durumundaSorunların giderilmesi ile ilgili talimatlar vermek için yasal gereklilikler. Eğer karşılanmazlarsa, ihlaller tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar lisansları askıya alırlar.
 • Sigortacı ve lisanssız faaliyet gösteren şirketlerin tasfiyesi ile ilgili mahkemeye başvurunuz.

Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

Finansal düzenleme

Bu alanda dünya uygulamasında, sigorta şirketlerinin düzenli olarak denetlenmesi gerçekleştirilmektedir. Rusya'da, bu konu hala değerlendirme aşamasındadır.

Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesisigorta şirketleri ödeme gücü ve finansal sürdürülebilirliği konusunda belirli hizmetlere ilişkin tarifelerin hesaplanmasından, rezervlerin oluşturulmasından, yatırım projelerinin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Sigortacılar yıllık taahhütleri değerlendirir. Sonuçları devlet kurumuna iletilen ayrı bir sonuca yansımıştır.

Kurulu bir denetim sisteminin olmaması olumsuzdurtüm endüstride yansıtılmaktadır. Rezervleri oluşturma yöntemleri hızla modası geçmiş olmakla birlikte nadiren revize edilmektedir. Denetimin uygulanması için adımlar sadece mevzuat düzeyinde oluşturulmaktadır, ancak uygulamada amaç, amaç, program ve mekanizmalar tanımlanmamıştır.

Sigorta sendikaları

Rusya pazarında devlet var vesigorta şirketlerinin bölgesel dernekleri. Böyle ittifaklar kaynak pazar öz-düzenleme vardır .. Medical, oto sigortası, vb: Bunlar aktivitesi ile oluşturulur. Onların asıl sorun yasama düzenlemelerinin tekliflerin hazırlanması ile bağlı, koruma fonlarının oluşumu, vb politika ve programların, metodolojik destek faaliyetleri, eğitim ve gelişimi. D.

Tüketicinin Korunması BirliğiRusya Federasyonu. Asıl görevi vicdansız şirketleri tespit etmek, tüketici çıkarlarını korumak, kurallar geliştirmek, sigorta programları vb.

Sendikaların her iki tarafın faaliyetleri de işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. Sigortacıların ve müşterilerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, piyasanın gelişimi için önemli bir ön şarttır.

sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemeleri

Dünya pratiği

Sigorta sözleşmeleri ile karmaşık belgeleryasal bakış açısı. Özel bir eğitimi olmayan bir insan, tüm formülasyonları anlamakta zorlanmaktadır. Batılı ülkelerde, bireylerle yapılan işlemler için sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi, tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerden çok daha zorludur. İkincisi, belgenin şartlarının normatif eylemlerle uyumluluğunu belirlemek için nitelikli avukatlar çekebilir.

Rusya Federasyonu bölgelerinde devlet yönetmeliğiSigorta faaliyetleri yerel denetim otoriteleri tarafından yürütülür. Yetenekleri içinde, vergi hizmetleri, Merkez Bankası ve antimonopoly kabini tarafından desteklenmektedir. Avrupa'da çoğu ülkede, tek bir denetim sistemi kullanılmaktadır. Kanada'da, bazı yönler federal organlar tarafından düzenlenir ve ana güçler eyaletteki yerel yönetimlere aktarılır. ABD'de sigorta faaliyeti konusunda küresel bir düzenleme bulunmamaktadır. Her devletin kendi kuralları vardır.

sistem

Devlet sigortası düzenlemesiKamu sistemini kullanırken yapılan faaliyetler, şirketlerin kamu yayınlarındaki faaliyetlerin sonuçları hakkında rapor vermeleri ve denetleyici kurumlar sunmalarıdır. Hizmetlerin tüketicileri, bu bilgiler üzerinde, kuruluş hakkında bir fikir oluşturabilir ve bir sözleşmenin imzalanmasının uygunluğuna karar verebilir.

Bu liberal bir sistemdir. Özel eğitimi olmayan bir kişi finansal tabloları anlayamaz. Sigortacıyı sözleşmeden önce çıkarmış olan kişilerin çıkarları, herhangi bir şekilde sigortalı değildir. İşlemlerin yürütülmesi konusunda devlet kontrolü yapılmamaktadır.

sigorta faaliyetinin devlet düzenlemesinin özellikleri

Düzenleyici düzenleme sistemiDevletin sigorta faaliyetlerine katılan tüm kuruluşlar için de aynı şartları oluşturması. Onlar şirkete yaptırım uyguladığı bu gereksinimlerin temerrüt durumunda finansal güvenlik (yükümlülükleri uygunluk sermaye miktarı), sigortası kuruluşu formları, raporlama zamanlaması vb. D ile ilişkili olabilir. Bu program uzun ve başarılı bir şekilde İngiltere'de çalışmaktadır ve son zamanlarda AB'de ortaya çıkmıştır.

Devlet düzenlemesinin özelliklerimaddi denetim sistemindeki sigorta faaliyeti sigortacıların faaliyetlerinin sonuçları hakkında raporlar yayınlamaları ve denetleme makamlarının sözleşmelerin şartlarına, oranların büyüklüğüne, rezervlerin oluşturulmasına ilişkin prosedürlere uyumu izlemeleridir. Teoride, bu etkinlik şeması tüm tarafların işlemlere olan menfaatlerine saygı gösterir ve fiyat dampingi yoktur. Böylece Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi gerçekleştirilmektedir.

Malzeme sistemi normatiften daha geniştirkapsanan nesnelerin sayısı. Temel ilkesi, tüm eylemlerin daha önce devlet yetkilileriyle mutabık kalması gerektiğidir. Bir yandan, böyle bir sistem sigortacıların faaliyetlerini ciddi biçimde sınırlandırmaktadır. Yeni bir ürün geliştiren şirketler, denetim organlarında bunu onaylamalıdır. Zaman kaybı kayıp karda yansıtılacaktır. Öte yandan, hizmet tüketicilerinin çıkarları korunur.

devlet düzenleme ve sigorta faaliyetlerinin denetimi

Sigortacı kaydı

Rusya Federasyonu'nda Maliye Bakanlığı sigortacılık faaliyetlerini yürütmek için bir lisans vermektedir. Bunu almak için, seçilen faaliyet türüne bağlı olarak, yetkilendirilmiş sermayeyi oluşturup ödemeniz gerekir:

 • asgari 25 bin asgari ücret - hayat sigortası dışındaki tüm hizmetler;
 • en az 35 bin asgari ücret - her tür sigorta;
 • 49 binden fazla asgari ücret - sadece hayat sigortası.

Bu limitler içinde, fonlar nakit olarak nakledilmelidir. Bu değerlerin üstünde, mülkiyet, kullanım hakları, entelektüel faaliyet sonuçları vb.

Ayrıca, aşağıdaki belgeleri Maliye Bakanlığına göndermeniz gerekmektedir:

 • uygulama;
 • kurucu belgeler (tüzük, toplantı tutanakları, devlet sicilinden alıntı).
 • fonların yetkili sermaye hesabına aktarılması için ödeme yapılması;
 • iş davası;
 • sigorta kuralları, sözleşmelerin örnek biçimleri;
 • Kullanılan metodolojinin detaylı yorumlanması ile tarifelerin hesaplanması;
 • liderin ve milletvekillerinin verileri.

Ekonomik bir gerekçe olarak kabul edilir:

 • yıllık iş planı;
 • Maksimum risk yükümlülüğü, özkaynakların% 10'undan daha fazla olması durumunda reasürans planını;
 • rezervlerin oluşumu için algoritma ve yerleştirilmesi için bir plan;
 • bilanço, finansal sonuç tablosu.

Denetim otoritesine bir lisans verme kararı kabul ederbelgeleri aldıktan sonra 60 gün içinde. Reddetmenin temeli, belgelerin yasal gerekliliklere uygun olmaması olabilir. Devlet organı tüzel kişiyi bu konuda yazılı olarak bilgilendirir.

Aşamalarının Aşamaları

Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetinin devlet düzenlemesi üç aşamada gerçekleştirilmektedir: ön, şimdiki ve müteakip. Her birini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

sigorta şirketlerinin devlet düzenlemesi

Ön kontrol

Öncelikle, lisans almak isteyen şirketler arasında bir seçim var. Her kuruluş sigortacılık faaliyetlerini yürütemez.

Pazara kabul iki tarafından yapılabiliryolları. İlk durumda, şirket sadece sigortacının siciline kayıt yapar, daha sonra çalışmaya başlayabilir. Böyle bir açık kabul, tanıtım sisteminde içseldir.

İmtiyazlı bir yöntem kullanılırsa o zaman yetkililerDenetim faaliyetleri yürütmek için bir lisans vermelidir. Mali gereksinimleri karşılama olasılığını doğrulayan belgelerin sağlanması gereklidir. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu şemadır.

Mevcut denetim

Devlet yetkilileri analiz ediyormuhasebe, yönetim raporlaması. Gerektiğinde ek veri istenir. Ayrıca kendi yetkinliklerinde başvuru, şikayet, denetimlerin uygulanması ile başvuruların değerlendirilmesidir. Yani, bir sigorta kuruluşunun sigorta faaliyetinin devlet düzenlemesi, şirketin riskleri için şirketin finansal imkanlarını zamanında değerlendirmek, rezervlerin oluşumu ile ilgili kuralları kontrol etmek, fonların mevcut standartlara uygunluğunun uygunluğunu kontrol etmek için azaltılır.

Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

Takip kontrolü

Bu aşamada, kararlarSigortacılar, herhangi bir gereklilik yerine getirmeyen performans (sanitasyon, tasfiye). Bu aşamada Rusya Federasyonu'nda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi, vicdansız şirketlerin müşterilerinin zararlarını en aza indirmektir. Denetim otoriteleri yeni sözleşmelerin imzalanması, tarife oranlarının değiştirilmesi, diğer yönlerdeki faaliyetlerin düzenlenmesi konularında kısıtlamalar getirebilir. Bu, talimatlar şeklinde, yani sigortacıyı belirtilen süre içinde ihlalleri ortadan kaldırmaya zorlayan yazılı talimatlar şeklinde gerçekleştirilir.

Kısıtlamalar koymanın gerekçeleri şöyledir:

 • lisans kapsamına girmeyen alanlarda faaliyetler;
 • yasalarca yasaklanmış faaliyetlerin uygulanması;
 • rezervlerin oluşum sırasının ihlali;
 • gerekçesiz tarife indirimi;
 • varlık ve yükümlülüklerin kurulu oranına uyulmaması;
 • Raporlama, zaman veya sipariş ihlali ile diğer istenen belgeler;
 • gerçek verilere sağlanan bilgilerin tutarsızlığı;
 • tüzükte değişiklik bildirme şartlarının ihlali, hizmetlerin sağlanmasına yönelik kurallar, oranların yapısı;
 • bir lisansın başka bir kuruluşa devri;
 • kuralların uygulanması olmadan bir politikanın düzenlenmesi;
 • Sözleşmelerin kurallarda belirtilenlerden çok daha uzun vadelerde sonuçlandırılması.

Reçete takip edilmezse, denetleme otoritesilisansın geçerliliğini sınırlayabilir. Bu, hem yeni sözleşmelerin sona ermesi yasağında hem de eski faaliyetlerin belirli faaliyetler için veya belirtilen bölgede uzatılmasında ifade edilebilir.

Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi 2019

Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi 2019

Related news

 • Katmer Börek Tarifi Videosu
 • Bir konuşma iletişim veya iletişim konusunda biraz nedir
 • Ubihinon compositum
 • Kadayıflı Çıtır Kurabiye Tarifi
 • Lavaştan ev yapımı beyti kebap tarifi – Ev yapımı beyti kebap nasıl yapılır – Yemek tarifleri

 • Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi


  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi

  Rusya Federasyonunda sigorta faaliyetlerinin devlet düzenlemesi