Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 2019

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 2019

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 76 26.02.2019, 16:26

"Sosyalizm", "liberalizm", "muhafazakârlık" kavramları

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık - enModern bilimde popüler felsefi ve sosyo-politik eğilimler. 20. yüzyıl boyunca, anarşizm ve Marksizm de çok popülerdi, ama şimdi daha az destekçi buluyorlar.

Aynı zamanda, felsefe, sosyoloji, sosyal bilgiler ve içtihatları anlamak için tüm bu sosyal ve politik eğilimleri tanımak ve ayırt edebilmemiz gerekir.

Liberal doktrinler

sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık, temsilcileri bugün dünyadaki ülkelerin parlamentolarında en çok yer alan sosyal ve politik eğilimlerdir. Onları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

XX yüzyılda büyük popülerlik kazanıldıliberal akım. Liberalizm, milliyet, din, mahkumiyet veya sosyal statüden bağımsız olarak, herhangi bir kişinin hak ve özgürlüklerini açık bir şekilde ifade eder. Bu, her şeyden önce bu hak ve özgürlükleri ortaya koyar ve onlara ana değeri bildirir. Dahası, liberalizm altında, ekonomik ve sosyal hayatın temelini temsil ederler.

Kilise ve devletin halk üzerindeki etkisiKurumlar, anayasaya uygun olarak sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Ana şey liberallerin aradığı, özgürce kendilerini ifade etmenin, bir dinin seçilmesinin ya da reddedilmesinin, herhangi bir aday için adil ve bağımsız seçimlerde serbestçe oy kullanma iznidir.

Ekonomik hayatta sosyalizm, liberalizm,farklı öncelikler üzerindeki muhafazakârlık hissi. Liberaller, özel mülkiyet, serbest ticaret ve ticaretin tamamen dokunulmazlığını temsil ediyor.

Hukuk alanındatüm iktidar dallarında hukukun üstünlüğü. Hukuk mektubundan önce herkes sosyal ve finansal statüye bakılmaksızın eşittir. Liberalizmin, muhafazakârlığın ve sosyalizmin karşılaştırılması, bu eğilimlerin her birinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu daha iyi hatırlamaya ve anlamaya yardımcı olur.

sosyalizm

liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm

Sosyalizm sosyal adalet ilkesini vurgular. Ve aynı zamanda eşitlik ve özgürlük. Kelimenin en geniş anlamıyla, sosyalizm, yukarıdaki ilkelere göre yaşayan bir sosyal duruştur.

Sosyalizmin küresel hedefi, yıkılmasıdır.Kapitalizm ve mükemmel bir toplumun geleceği için inşaat - komünizm. Bu sosyal sistem insanlığın tarih öncesini tamamlamalı ve yeni, gerçek tarihinin başlangıcı olmalıdır, “bu eğilimin kurucuları ve ideologları korunmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm kaynaklar harekete geçirilir ve kullanılır.

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık açısından farklılıkana ilkeleri. Sosyalistlerin özel mülkiyeti halkın lehine reddetmesi ve doğal kaynakların ve kaynakların kullanımı üzerinde kamu kontrolünün getirilmesi söz konusudur. Devletteki her şey ortak olarak algılanır - bu, öğretmenin temel ilkelerinden biridir.

tutuculuk

liberalizmin, muhafazakârlığın, sosyalizmin karşılaştırılması

Muhafazakarlıktaki en önemli şey şudur:geleneksel, yerleşik değerler ve emirlerin yanı sıra dini doktrinler. Muhafazakârların hareket etmelerinin esas amacı, gelenekleri ve mevcut kamu kurumlarını korumaktır.

İç politikada, onların ana değeri mevcut devlet ve kamu düzeni. Muhafazakarlar radikal reformlara kategorik olarak karşı çıkıyor, onları aşırılıkla karşılaştırıyor.

Dış politikada bu ideolojinin taraftarlarıDışarıdan etkilendiğinde güvenliği arttırmaya odaklanın, politik çatışmaların çözümü için güç kullanımına izin verin. Aynı zamanda, dostluk ilişkileri geleneksel müttefiklerle, yeni ortakların güvensizliğiyle korunur.

anarşizm

liberalizmi, muhafazakârlığı, sosyalizmi karşılaştırmak için sorular

Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm hakkında konuşmaAnarşizm göz ardı edilemez. Bu, mutlak özgürlüğe dayanan bir politik felsefedir. Ana hedefi, bir kişiyi diğerine sömürmenin olası bir yolunun yok edilmesidir.

İktidar yerine anarşistler tanıtmayı teklif ediyorBireylerin karşılıklı olarak yararlı işbirliği. Yetkililer, kendi görüşlerine göre, tüm diğerlerinin zengin ve statüdeki insanlar tarafından bastırılmasına dayanması nedeniyle ortadan kaldırılmalıdır.

Toplumdaki tüm ilişkiler temel alınmalıdır.Her bireyin kişisel menfaati, ayrıca gönüllü rızası, maksimum karşılıklı yardım ve kişisel sorumluluk. Asıl mesele, iktidarın herhangi bir tezahürünün ortadan kaldırılmasıdır.

Marksizm

muhafazakârlık, liberalizm, sosyalizm, Marksizm

Muhafazakârlığı iyice incelemek için,Liberalizm, sosyalizm, Marksizm de bilmek ve anlamak için gereklidir. Bu doktrin, 20. yüzyılın birçok sosyal kurumunda ciddi bir baskı yaptı.

Bu felsefi doktrin, 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından kuruldu. Aynı zamanda, daha sonra çeşitli partiler ve politik hareketler bu doktrini genellikle kendi yollarıyla yorumladılar.

Aslında Marksizm, çeşitlerden biridir.Sosyalizm, her alanda çok ortak noktaları var. Bu teoride üç bileşen vardır. Tarihsel materyalizm, insan toplumunun tarihi, doğal bir tarihsel sürecin özel bir durumu olarak anlaşıldığında. Ayrıca, bir emtianın nihai fiyatı piyasanın kurallarına göre belirlenmediğinde artı üretim değeri için harcanan çabalara bağlı olduğunda artı değer doktrini. Ek olarak, Marksizmin temeli proletaryanın diktatörlüğü fikridir.

Bilimsel kuramların karşılaştırılması

Bunu tam olarak anlamak içinTeorilerin her biri, karşılaştırma için soruları uygulamak en iyisidir. Bu durumda, liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizm açık ve net kavramlar olarak görünecektir.

Ana şey, anlaşılması gereken, rolekonomik yaşamda bu alıştırmaların her biri ile devleti, sosyal sosyal problemleri ele almanın bir pozisyonu ve her bir sistemin bireyin kişisel özgürlüğünün sınırlarını gördüğü bir durumdur.

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 2019

Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 2019

Related news

 • Otomobil haberleri Haberleri, Güncel Otomobil haberleri haberleri ve Otomobil haberleri gelişmeleri
 • Steril bir masanın doğru yerleştirilmesi
 • Süt Kutusundan Cüzdan Nasıl Yapılır Resimli Anlatım
 • Cumhuriyet Müzesi hakkında kısa bilgi
 • Dacha için çeşme sitenizi süsleyecektir

 • Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 11

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları


  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 63

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 51

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 25

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 55

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 64

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 12

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 89

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 14

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 58

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 52

  Sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık kavramları 54