Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir 2019

Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir 2019
Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir?

Fedakârlık nedir? Bu kavramın anlamını analiz ederek,Birbirleriyle çelişen bazı tanımlar. dikkate kendi çıkarlarını almadan, yani başkalarının iyiliği amaçlayan davranışsal hareket - zayıf, ebeveynlik, eğitim, hayırseverliğin: Yani, bunlardan biri günlük yaşamda tecelli (adam özgü) ilgisiz yardım, olarak tanımlanır. Diğer aynı tanımı fedakarlık görüş bilimsel açıdan görüyor ve ona getirir: nedenler (davranış sürü içgüdüsünün olarak hayvanlarda doğasında olduğuna inanılmaktadır); Bu yasayı yapan kişinin sebepleri; rahatsızlıkların başkalarının davranışı üzerindeki etkisi; bu tür eylemlerden muhtemel muhtemel faydalar, vs.

Fedakârlık nedir?Görülebileceği gibi, bu konunun kökeni sorusuhala belirsizdir. Bununla birlikte, insan ve hayvan davranışının genel biçimi ebeveyn duygularında kendini gösterir. Özgürlük nedir? Ahlak ilkesi, bencillik veya içgüdü biçimi?

Bu konsept Fransızlar tarafından önerildi.filozof Comte ve özünde bencillik ile zıt olan bir anlam ifade etmiştir. "Başkaları için yaşa" - Kontov'un fedakarlığının anlamı buydu. Kelimenin anlamı, kişinin ortak çıkarına olan ilgisini sınırlandırdığı özel olarak anlaşıldı. Bununla birlikte, bazı yorumlamalar, çoğunluğun mutluluğunun yönlendirmesiyle bir kişinin kendine ve az sayıdaki insana küçük bir zarar vermesine izin verdi. Bu nedenle, bu tür varsayımlardan kaçınmak için, "zarar vermemek", "yaşamak ve başkalarına yardım etmek" yazan ahlak kuralları geliştirildi.

Burada özgeciliğin ne olduğu açık hale gelir. Bir başka insanı eşit olarak algılama emri veren ahlaki bir ilkedir.Altmışlık kelimenin anlamıdıresenliğini geliştirmek için. Ancak yine de, ikinci kişi kendi menfaatlerine karar veremezse, diğerinin iyiliği kimin karar vereceği sorusu ortaya çıkar. Kötü ve haksız bir adamla nasıl başa çıkılacağı da belli değil. Veya bu ilke kötü insanlara açılmamalı mıdır?

Dolayısıyla, doğayı anlamak ve fedakarlığın ne olduğunu anlamak için bu olgu sosyo-Bağımlılık şu.psikolojik araştırmainsanlar arasındaki pratik ilişkiler, dayanışma, bakım, karşılıklı yardım vb. analiz edildi. Sonuç olarak, bu konuda birkaç farklı görüş vardı.

Biri bir takım fedakar normları önermişti,insanın vazgeçme ihtiyacı ve toplumsal sorumluluğu düşünüldüğünde. İlk kural tecrübeye bağlıdır - iyilik için iyidir ve ikincisi bilinç üzerinedir, başka birisi sana bağımlıysa, ona yardım etmelisin. Bir başka görüş, fedakarlıkların empatinin neden olduğu davranış (insan acısının gözünde keyifli ya da tatsız bir his ve ona yardım etme arzusu) olmasıdır. Burada bu kavram egoizm ile özdeşleşmiştir. Psikanaliz, fedakarçılığı, bencil olmayan bir davranışı yaparak suçluluğun ortadan kaldırılmasının bir yolu olarak görür. Buna ek olarak, bu tür eylemler için iki sebebi ayırt eder: ahlaki bir görev ve sempati.

Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir 2019

Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir 2019

Related news

 • Makrome Örgü İle Çiçek Yapımı Resimli Gösterim
 • Köri Hangi Yemeklerde Kullanılır
 • Saç Örgülü Beyaz Kazak
 • Şekerci bir meslek. Tanım ve özellikler
 • Yağ yakan yiyeceklerle hızla zayıflayın

 • Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir


  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir

  Özgürlük nedir - bir içgüdü, bencilce veya karakter özellikli bir biçimdir